عنوان : فراخوان پذیرش دانشجوی دكتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
کد خبر : ۵۹۳۱۸
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ 
ساعت : ۱۴:۷:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شردیف

سازمان/ مؤسسه/دانشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقاتی

استاد راهنما

محور پژوهشی دوره طبق رشته های دکتری تخصصی

ظرفیت پذیرش

 

آخرین مدرک تحصیلی داوطلبین

1

اصفهان

قلب و عروق

دکتر صدیقه عسگری دستجردی

فارماکوگنوزی

1

-پزشک عمومی

- دکتری داروسازی

-کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد زیست شناسی ( گرایش فیزیولوژی-

 بیوشمیی-ژنتیک)

2

اصفهان

قلب و عروق

دکتر نضال صراف زادگان

قلب و عروق

2

-پزشک عمومی

-کارشناسی ارشد آمار و اپیدمیولوژی، پرستاری

3

اصفهان

بیماریهای کلیوی

دکتر حمید نصری

اپیدمیولوژی

2

-پزشک عمومی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

4

اصفهان

محیط زیست

دکتر محمدرضا مراثی

اپیدمیولوژی

1

-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی،بهداشت محیط

-پزشک عمومی

 

5

اصفهان

علوم اعصاب

دکتر مسعود اعتمادی فر

علوم اعصاب

1

-پزشک عمومی

 متخصصین مغز و اعصاب

کارشناسی ارشد ایمنولوژی ژنتیک ،فیزیولوژی

زیست علوم تکوینی، بیولوژی سلولی مولکولی و ژنتیک

، روانشناسی، روانپزشکی، پرستاری

 

6

اصفهان

آب و الکترولیت

دکتر مهدی نعمت بخش

-فیزیولوژی

-فیزیولوژی ورزش

2

-دکتری داروسازی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی با گرایش های انسانی

و جانوری و کارشناسی ارشد زیست شناسی

7

اصفهان

آب و الکترولیت

دکتر آذر برادران

اپیدمیولوژی

1

-کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی جانوری،

 بیوشیمی ، بافت شناسی

8

اصفهان

بیماریهای ارثی کودکان

دکتر منصور صالحی کهریزسنگی

ژنتیک پزشکی

2

-پزشک عمومی

کارشناسی ارشد رشته های زیست شناسی

9

اصفهان

علوم اعصاب

دکتر محمد سعادت نیا

علوم اعصاب

1

-دکتری عمومی

کارشناسی ارشد زیست شناسی کلیه شاخه ها،

مهندسی پزشکی،روانشناسی

10

اصفهان

علوم دارویی

دکتر حمید میرمحمد صادقی

بیوتکنولوژی دارویی

2

-کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و انگل شناسی

11

اصفهان

بازتوانی قلب

دکتر معصومه صادقی

ماهونک

فیزیولوژی ورزش

1

-پزشک عمومی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی و ورزش، فیزیوتراپی

، پرستاری، آموزش بهداشت، روانشناسی

12

اصفهان

رشد و نمو کودکان

دکتر رؤیا کلیشادی

-علوم تغذیه

-آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

2

-پزشک عمومی

-دکتری داروسازی

-کارشناسی ارشد تغذیه، اپیدمیولوژی،

مدیریت سلامت، پرستاری و مامایی، تربیت بدنی

 

13

اصفهان

بیماریهای پوستی و سالک

دکتر سید محسن حسینی پژوه

آمار حیاتی

1

-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی بیماری ها پوست و سالک و کلیه

14

اصفهان

نقص ایمنی اکتسابی

دکتر رسول صالحی کهریز سنگی

پزشکی مولکولی

1

-کارشناسی ارشد رشته های ایمنی شناسی، ژنتیک پزشکی، سلولی مولکولی، شیمی دارویی یا شیمی فارماسیوتیکال

-پزشک عمومی

15

اصفهان

قلب و عروق

دکتر معصومه صادقی ماهونک

فیزیولوژی ورزش

1

-پزشک عمومی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی و ورزش، فیزیوتراپی

، پرستاری، آموزش بهداشت، روانشناسی

16

اصفهان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر سید محسن میرهندی

انگل شناسی پزشکی

1

-کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، زیست شناسی مولکولی، میکروبیولوژی یا باکتریولوژی، بیوتکنولوژی

-پزشک عمومی

-داروسازی عمومی

 

17

اصفهان

علوم دندانپزشکی

پروفسور ترابی نژاد

دکتر امید صوابی اصفهانی

مواد دندانی

1

-دکتری دندانپزشکی

-کارشناسی ارشد بیومواد

18

اصفهان

رشد و نمو کودکان

دکتر مهین هاشمی پور

اپیدمیولوژی

1

-پزشک عمومی

دکتری داروسازی

-کارشناسی ارشد رشته های ژنتیک، اپیدمیولوژی،

پرستاری و مامایی، بهداشت

19

اصفهان

غدد و متابولیسم

دکتر مهین هاشمی پور

اپیدمیولوژی

1

-پزشک عمومی

-کارشناسی ارشد ژنتیک

20

اصفهان

پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

دکتر حسین ربانی

مهندسی پزشکی

(بیوالکتریک)

1

-کارشناسی ارشد برق، کامپیوتر، مهندسی پزشکی

21

اصفهان

جامع نگر عملکردی گوارش

دکتر پیمان ادیبی

اپیدمیولوژی

2

-دکتری عمومی

 

22

اصفهان

پرفشاری خون

دکتر علیرضا خسروی فارسانی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

1

-پزشک عمومی

-کارشناسی ارشد پرستاری و رشته های پیراپزشکیبازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

*کلیه حقوق این سایت متعلق به معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد*

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0