پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی
  اطلاعیه

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

  Cellular and Molecular Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی خلیج فارس ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

  اهواز، ایران.

  لوگوی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی خلیج فارس

  گالری


  خدمات الکترونیکی

  گروه دورانV5.5.2.0